Σύνθεση Δ.Σ.
Πρόεδρος Δαμαρτζής Αντώνιος
Αντιπρόεδρος Νάκης Ανδρέας
Γ. Γραμματέας Παλαμιώτης Φώτιος
Ταμίας Κατραμάδου Μαργαρίτα
Μέλη Μπουτζούνης Παναγιώτης
Κουγιουμτζόγλου Μιχαήλ
Κατσιλόπουλος Ελευθέριος
Αντέλης Φώτιος
Γιαννάκης Χριστόφορος
Αναπλ. Μέλη Βάσκα Μαργαρίτα
Καραπάνος Κωνσταντίνος
Πέππας Ιωάννης