ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΗΠΕΔΟ ΧΑΡΑΥΓΗΣ
16:30 - 17:30                
17:30 - 19:00 ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α΄ ΦΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ        ΜΙΝΙ Α΄      (ΑΕΤΟΙ) ΚΑΡΑΠΑΚΛΑΣ   ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ  (ΚΡΙΟΙ) ΦΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ       ΜΙΝΙ Α΄     (ΑΕΤΟΙ) ΚΑΡΑΠΑΚΛΑΣ ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ  (ΚΡΙΟΙ) ΦΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ 09:00 - 10:30 ΠΑΙΔΙΚΟ Β΄ ΚΑΡΑΠΑΚΛΑΣ

       ΜΙΝΙ Α΄      (ΑΕΤΟΙ) ΚΑΡΑΠΑΚΛΑΣ

19:00 - 20:30 ΠΑΙΔΙΚΟ Α΄ ΦΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟ Β΄ ΚΑΡΑΠΑΚΛΑΣ ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α΄ ΦΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟ Β΄ ΚΑΡΑΠΑΚΛΑΣ ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α΄ ΦΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ 10:30 - 12:00      ΜΙΝΙ Α΄    (ΑΕΤΟΙ) ΚΑΡΑΠΑΚΛΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟ Β΄ ΚΑΡΑΠΑΚΛΑΣ
20:30 - 22:00   ΠΑΙΔΙΚΟ Α΄ ΦΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ     ΠΑΙΔΙΚΟ Α΄ ΦΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ 12:00 - 13:30 ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ  (ΚΡΙΟΙ) ΦΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ (ΚΡΙΟΙ) ΦΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
            13:30 - 15:00 ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α΄ ΦΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α΄ ΦΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
            15:00 - 16:30 ΠΑΙΔΙΚΟ Α΄ ΦΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟ Α΄ ΦΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
            16:30 - 18:00    

 

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ
17:00 - 18:00       ΓΕΡΑΚΙΑ         ΡΑΦΕΛΕΤΟΥ - ΔΑΡΖΕΝΤΑ         09:00 - 10:30 ΤΑΥΡΟΙ  JUNIOR Α ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΑΥΡΟΙ  JUNIOR Α ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
17:30 - 19:00         ΤΑΥΡΟΙ       JUNIOR Α ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ      ΔΡΑΚΟΙ     ΠΡΟΜΙΝΙ  ΝΕΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ       ΤΑΥΡΟΙ        JUNIOR Α ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ   ΔΡΑΚΟΙ         ΠΡΟΜΙΝΙ        ΝΕΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 10:30 - 12:00 ΠΗΓΑΣΟΙ ΠΡΟΜΙΝΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΗΓΑΣΟΙ ΠΡΟΜΙΝΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
19:00 - 20:30   ΠΗΓΑΣΟΙ  ΠΡΟΜΙΝΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ   ΠΗΓΑΣΟΙ ΠΡΟΜΙΝΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ   12:00 - 13:30 ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ2006  ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ 2006  ΛΕΟΝΤΕΣ
20:30 - 22:00     ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ 2006  ΛΕΟΝΤΕΣ   ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ 2006  ΛΕΟΝΤΕΣ 13:30 - 15:00 ΔΡΑΚΟΙ ΠΡΟΜΙΝΙ   ΝΕΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΔΡΑΚΟΙ   ΠΡΟΜΙΝΙ   ΝΕΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
            15:00 - 16:30    
            16:30 - 18:00