Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ

04/06/2020 ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ :

ΓΚΡΟΥΠ 9               17:00

ΓΚΡΟΥΠ 10             17:30

ΓΚΡΟΥΠ 8               18:00

ΓΚΡΟΥΠ 7               18:30

ΓΚΡΟΥΠ 6               19:00