ΠΑΙΔΙΚΟ Α΄ ΦΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
Δευτέρα 19:00-20:30 ΧΑΡΑΥΓΗ
Παρασκευή 20:30-22:00 ΧΑΡΑΥΓΗ

 

ΠΑΙΔΙΚΟ Β΄ ΚΑΡΑΠΑΚΛΑΣ
Τρίτη 19:00-20:30 ΧΑΡΑΥΓΗ
Πέμπτη 19:00-20:30 ΧΑΡΑΥΓΗ

 

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α΄ ΦΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
Δευτέρα 17:30-19:00 ΧΑΡΑΥΓΗ
Παρασκευή 19:00-20:30 ΧΑΡΑΥΓΗ

 

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ (ΚΡΙΟΙ) ΦΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
Τετάρτη 17:30-19:00 ΧΑΡΑΥΓΗ
Παρασκευή 17:30-19:00 ΧΑΡΑΥΓΗ

 

ΜΙΝΙ Α΄ (ΑΕΤΟΙ) ΚΑΡΑΠΑΚΛΑΣ
Τρίτη 17:30-19:00 ΧΑΡΑΥΓΗ
Πέμπτη 17:30-19:00 ΧΑΡΑΥΓΗ

 

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ 2006 ΛΕΟΝΤΕΣ
Τετάρτη 20:30-22:00 ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ
Παρασκευή 20:30-22:00 ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ

 

ΠΗΓΑΣΟΙ ΠΡΟΜΙΝΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
Τρίτη 19:00-20:30 ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ
Πέμπτη 19:00-20:30 ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ

 

ΔΡΑΚΟΙ ΠΡΟΜΙΝΙ 
Τετάρτη 17:30-19:00 ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ
Παρασκευή 17:30-19:00 ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ

 

ΤΑΥΡΟΙ JUNIOR Α΄ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
Τρίτη 17:30-19:00 ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ
Πέμπτη 17:30-19:00 ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ

 

ΓΕΡΑΚΙΑ ΡΑΦΕΛΕΤΟΥ & ΔΑΡΖΕΝΤΑ
Δευτέρα 17:00-18:00 ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ